logoVitaZouten?

Lees meer...
Celzouttherapie.nl bestaat uit:
Het Nederlands centrum voor Dr. Schüssler's celzouttherapie en Vita-Reform Van der Snoek
webbanner2

Celzouttherapie versus Homeopathie

Er zit verschil tussen een middel uit de celzouttherapie volgens Dr. Schüssler en de middelen in de homeopathie die dezelfde naam dragen. Vanuit de verschillende visies en/of een ander maakproces kan een middel dat dezelfde naam draagt een heel ander proces in werking zetten. De werking van een celzout volgens Dr.Schüssler is vaak een andere dan die van het gelijknamige homeopathische middel. Informatie over de werking van een homeopathisch middel kan niet zondermeer aan een celzout volgens Dr.Schüssler worden toegeschreven en andersom.

Een homeopathisch geneesmiddel maakt het lichaam als het ware attent op wat het zou kunnen/moeten doen om orde op zaken te stellen. De celzouttherapie voorziet het lichaam weer van werkstoffen in een vorm waarin deze direct gebruikt kunnen worden vanuit de gedachte dat een lichaamscel die de beschikking heeft over de ‘werkstoffen’ die nodig zijn, zelf regulerend te werk gaat en zo in het hele lichaam de ordening weer hersteld kan worden. Dr. Schüssler noemt in zijn boek “Abgekürzte Therapie” het proces van herstel van de ordening ‘das Heilstreben der Natur’.

Je zou ook kunnen zeggen;

* De celzouten volgens Dr. Schüssler zijn hulpmiddelen voor de ‘werkvloer’, waar de
‘werkers’ meestal heel goed weten wat hen te doen staat;
* Een homeopathisch middel spreekt het lichaam aan op ‘management niveau’, er moeten
echter wel voldoende werkers en materiaal aanwezig zijn om de opdrachten uit te kunnen
voeren;


De celzouten zijn ‘homogene werkstoffen en functie middelen', waardoor de celprocessen weer opgang kunnen komen (zoals uitgestelde celprocessen, informatie voorziening, energiehuishouding, regeneratie etc.).

Celzouten versus minerale supplementen.

Mineralen in de ‘grofstoffelijke’ orthomoleculaire vorm zijn in de visie van Dr. Schüssler niet homogeen aan de celprocessen, ze moeten in het lichaam eerst nog door een verkleinings-proces heen om op cel niveau te kunnen worden ingezet.

De hier genoemde geneeswijzen hebben hun eigen kracht en mogelijkheden. De informatie over de werkingsgebieden van de mineralen combinaties is door het verschil in uitgangspunt en werking echter niet onderling uitwisselbaar.
Bron: www.celzouten.nl

VitaZouten” zijn celzouten welke ambachtelijk bereid worden overeenkomstig de klassieke receptuur van Dr. Schüssler zoals hij ze ambachtelijk liet bereiden bij de plaatselijke apotheker. Zij zijn daardoor celzouten volgens Schüssler.

Schüssler zouten” met de potentie aanduiding b.v. D6 of D12 hebben allemaal in het land van productie een homeopathische geneesmiddelen registratie en hebben daardoor de werking van een homeopathische geneesmiddel.

Dick van der Snoek

Celzouttherapie Nederland