logo


Waarom celzouten zo belangrijk zijn.
Lees meer...
Celzouttherapie.nl bestaat uit:
Het Nederlands centrum voor Dr. Schüssler's celzouttherapie en Vita-Reform Van der Snoek
webbanner2

Gebruiksadvies op basis van de Biochemische Constitutie.

Advisering op basis van de biochemische constitutie is ontwikkeld door: Carey en Perry (1932) en verfijnd door: Mellie Uildert (1961) op basis van geboortedatum en biochemisch karakter.

Het advies is niet symptoombestrijdend gericht maar draagt bij aan het herstel en het optimaal houden van de vitaliteit en het herstellend vermogen.

Deze adviseringsvorm gaat uit van het feit dat iedereen karaktereigenschappen heeft die in aanleg bepaald worden door zijn of haar geboortemoment (geboortedatum).

Onder karaktereigenschappen wordt hierbij onderscheiden:
Positief = De wijze waarop iemand zich graag manifesteert om zich lekker bij te voelen.
Negatief = De wijze waarop iemand reageert op stress, (over)belasting, beperking of aanval.

Zijn deze 2 polen in een dynamisch evenwicht dan voelt iemand zich lekker in zijn/haar vel en is iemands vitaliteit en herstellend vermogen optimaal.

Celzouten worden verbruikt in de cellen als zij een prikkel, van welke aard (stress, spanning, milieuvervuiling, vervuilde voeding, enz. enz.) dan ook, te verwerken krijgen.

De ontwikkelaars van deze adviseringsvorm op basis van de biochemische constitutie ontdekten dat er een duidelijke relatie is tussen de beide polen en celzouten. De koppeling van de polen aan bijbehorende celzouten levert per sterrenbeeld de karakterzouten.

Langdurige disbalans van deze zgn. karakterzouten tast de vitaliteit en het herstellend vermogen aan met alle gevolgen vandien.

Dat wil niet zeggen dat de uiting van de disbalans bij iedereen met hetzelfde sterrenbeeld hetzelfde is. Dat verschil wordt bepaald door iemands genen en leefomstandigheden.
De oorzaak is echter wel hetzelfde alleen de uitingsvorm is verschillend.

Als het negatieve karakterzout langdurig verbruikt wordt om bijvoorbeeld stress te verwerken en dit niet aangevuld wordt, zal ook de werking van het positieve karakterzout verminderen. Het lichaam probeert altijd het evenwicht te bewaren. Vermindert de kracht van de ene pool door celzoutgebrek dan wordt de werking van de andere pool ook minder.
Hierdoor zal de vitaliteit en het herstellend vermogen verminderen en voelt men zich steeds minder lekker in zijn vel.

Als deze disbalans langdurig is, zal de biochemie ook andere zouten gaan verbruiken ter compensatie.

Daarom adviseren wij naast het gebruik van de karakterzouten ook het gebruik van compositum basis (VitaZouten van 1 tm 12 in 1 tablet)

Daarnaast kijken wij, middels een door u ingestuurde foto van uw gezicht, of er ook zouttekorten zijn van zouten die sterk leefstijl en milieugebonden verbruikt worden.

De geëigende celzouten bij deze vorm van advisering zijn de VitaZouten.
VitaZouten hebben een biochemisch aanvullende werking.
Dit in tegenstelling tot de homeopathisch geregistreerde Schüsslerzouten die alleen een energetische prikkel tot opname geven maar niet aanvullen.

Wij gebruiken cookies, akkoord?
Wij gebruiken alleen noodzakelijke, functionele en analytische cookies welke nodig zijn voor de technische werking van de website en om de statistieken van onze website te analyseren. Als u het ermee eens bent, klikt u op ‘Ok’. Om cookies te weigeren, klikt u op ‘Weigeren’. Voor meer info klikt u op ‘Privacyverklaring’.